LOGIN REGISTER Online Service
Machine Pte ltd
Home About us Brand Recommended manufacturers Equipment Contacts Price quoting
 ENGLISH
 أرابيا
 INDONESIA
 ANG PILIPINAS
 VIệTNAME
 ກະຣຸນາ
 ภาษาไทย
 កម្ពុជាNAME
 MALAYSIA
 МОНГОЛ
  РУССКИЙ ЯЗЫК 
 한국어
 日本語
 नेपालीNAME
 فارسی
  २००८ मा स्थापना गरिएको केटीपी मेशिन Pte लिटिपी चीनको एजेन्टिसन र वितरणमा लामो समय सम्मिलित भएको छ। निर्माण मेशिन, औद्योगिक मेशमेशिनको व्यवसाय स्कोप समाविष्ट गर्दछ एक्स्क्याभेटर, बुल्डोजर, लोडर, ग्रेडर, रस्ता रोलर, डम्प ट्रयाक, क्रेन, फोर्कलिफ्स, जेनेटर सेट, क्षेत्री ट्रयाक्टर, इत्यादि । अनुकूलकर्ताहरूले नेपालमा नयाँ र पुराना प्रयोगकर्ताहरूको सेवा गर्न उपयोगी र तेज एक रोक्ने सेवा प्रदान गर्नुहोस्, मान सं
Home About us Brand Recommended manufacturers Equipment Contacts Price quoting
Copyright ©2019 - 2023 KTP MACHINE PTE LTD
Tel:0065-9380214E-mail:sales@ktpart.net
Website:www.ktpart.net